ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200046
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050139
รหัส Obec 6 หลัก :
  200046
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหญ้าคาโนนแจง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYACANOONJANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโนนหญ้าคา
ตำบล :
  ขามสะแกแสง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-430280
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  banyacanoonjang@gmai.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามสะแกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 10:47:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหญ้าคาโนนแจง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน