ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200047
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050140
รหัส Obec 6 หลัก :
  200047
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nongjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านห้วยฉลุง
ตำบล :
  ขามสะแกแสง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-430473
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2441
อีเมล์ :
  ploying.beart@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ขามสะแกแสง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 21:12:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจาน


นายเผด็จ ศรีนอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน