ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200051
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050142
รหัส Obec 6 หลัก :
  200051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  cheewuek
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านชีวึก
ตำบล :
  ขามสะแกแสง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-384397
โทรสาร :
  044384397
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  cewschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชีวึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:40:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน