ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนผักชี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200053
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050143
รหัส Obec 6 หลัก :
  200053
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนผักชี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  NONPAKCHEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโนนผักชี
ตำบล :
  ชีวึก
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  0933233698
โทรสาร :
  044-430473
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  www.somsit
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชีวึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 16:21:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนผักชี


นางบุุษบา พงษ์เกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักชี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน