ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200054
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050144
รหัส Obec 6 หลัก :
  200054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bungpattanapracharaumjit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองแหน
ตำบล :
  ชีวึก
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชีวึก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:21:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต


นางชุติมา อิสโร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบึงพัฒนาประชาร่วมจิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน