ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200062
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050149
รหัส Obec 6 หลัก :
  200062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonemuang(Yeamprachasan)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนเมือง
ตำบล :
  โนนเมือง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-971008
โทรสาร :
  044-971008
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  bannonmuangschool2561@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเมือง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  85 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13:03:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)


นายสมตระกูล แช่มช้อย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน