ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระแจง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200063
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050150
รหัส Obec 6 หลัก :
  200063
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระแจง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansrajang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านสระแจง
ตำบล :
  โนนเมือง
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-430474
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16/09/2503
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:14:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระแจง


นางปิยาภรณ์ พึ่งโคกสูง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระแจง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน