ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200065
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050164
รหัส Obec 6 หลัก :
  200065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนหนองหัวฟาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchonnonghuafan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองหัวฟาน
ตำบล :
  หนองหัวฟาน
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-971288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2478
อีเมล์ :
  http://www.Nonghuafan_@ gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวฟาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  81 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:13:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน


นายปัญญา หวังรวมกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนหนองหัวฟาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน