ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200066
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050165
รหัส Obec 6 หลัก :
  200066
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banjod school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านโจด
ตำบล :
  หนองหัวฟาน
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  0890372611
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/09/2489
อีเมล์ :
  30050165@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนขนาดเล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองหัวฟาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  92.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07:18:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)


นายเอกภพ บำรุงกลาง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน