ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200071
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050160
รหัส Obec 6 หลัก :
  200071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยโนนพฤกษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhauynonprug
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านโนนพฤกษ์
ตำบล :
  เมืองนาท
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-082035
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 มิถุนายน พ.ศ. 2483
อีเมล์ :
  pinit wiriyakul@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนแม่เหล็ก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:33:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์


นายพินิจ วิริยะกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยโนนพฤกษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน