ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200072
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050161
รหัส Obec 6 หลัก :
  200072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเหนือทัพรั้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Nueathaprang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเหนือ
ตำบล :
  เมืองนาท
อำเภอ :
  ขามสะแกแสง
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30290
โทรศัพท์ :
  044-384378
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  ntrschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เมืองนาท
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 11:09:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง


นายศิรณัฏฐ์ สุขสมบัติสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเหนือทัพรั้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน