ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทพนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200130
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030029
รหัส Obec 6 หลัก :
  200130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเทพนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantepnimit School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านเทพนิมิต
ตำบล :
  ตะแบกบาน
อำเภอ :
  ครบุรี
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30250
โทรศัพท์ :
  044430486
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะแบกบาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  11 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13:13:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเทพนิมิต


นายชำนาญ ยอดผักแว่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทพนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน