ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200158
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030034
รหัส Obec 6 หลัก :
  200158
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Bumaka
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบุมะค่า
ตำบล :
  มาบตะโกเอน
อำเภอ :
  ครบุรี
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30250
โทรศัพท์ :
  0-4443-8189
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3/6/2514
อีเมล์ :
  bumaka3034@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระยาตะแบก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  มาบตะโกเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 14:14:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)


นายธนพล นวลมะณีย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน