ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแชะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200168
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030026
รหัส Obec 6 หลัก :
  200168
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแชะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแชะ
ตำบล :
  แชะ
อำเภอ :
  ครบุรี
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30250
โทรศัพท์ :
  0-4444-8065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2461
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลแชะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 08:53:08 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแชะ


นายดาวเรือง เรืองรัตนโชติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแชะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน