ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200170
รหัส Smis 8 หลัก :
  30030024
รหัส Obec 6 หลัก :
  200170
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพนาหนองหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Pananonghin school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านพนาหนองหิน
ตำบล :
  แชะ
อำเภอ :
  ครบุรี
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30250
โทรศัพท์ :
  0-4443-0111
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2503
อีเมล์ :
  pana30030024@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  นครธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แชะ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:08:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพนาหนองหิน


นายสมัคร ฉัตรรัตนวารี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาหนองหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน