ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจะบู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200312
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050063
รหัส Obec 6 หลัก :
  200312
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านจะบู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANJABOO
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านจะบู
ตำบล :
  หนองบัวตะเกียด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  087-2491966
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิ.ย.2519
อีเมล์ :
  banchabuschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองบัวตะเกียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:26:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านจะบู


นายปรัชญา ปราณีตพลารักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจะบู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน