ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200313
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050001
รหัส Obec 6 หลัก :
  200313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านถนนหักใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTHANONHAKYAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านถนนหักใหญ่
ตำบล :
  กุดพิมาน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2450
อีเมล์ :
  thy30050001gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด ศูนย์ที่ 3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดพิมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 21:03:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่


นายสุชาติ หาดขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถนนหักใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน