ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200316
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050002
รหัส Obec 6 หลัก :
  200316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrai(Tongkhoonkururatsamakkee)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  กุดพิมาน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0817900924
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/08/2480
อีเมล์ :
  banraibox@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนในฝัน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.กุดพิมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)


นายสุเจณฑ์ รัตนพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน