ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200317
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050003
รหัส Obec 6 หลัก :
  200317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสำนักพิมาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bansamnakpiman
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านสำนักพิมาน
ตำบล :
  กุดพิมาน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  065-2939098
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
   ---2518
อีเมล์ :
   -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
   กุดพิมาน-หนองกราด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดพิมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 11:28:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสำนักพิมาน


นายกฤษณะ เทพจิตร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำนักพิมาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน