ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200318
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050004
รหัส Obec 6 หลัก :
  200318
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระเทียมเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkrateamnoa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   14   บ้านโสมน้อยพ้ฒนา
ตำบล :
  กุดพิมาน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0846071445
โทรสาร :
   -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  Kritpong445@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดพิมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 09:32:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ


นายกฤษฏ์พงศ์ พบวันดีฤชากุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระเทียมเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน