ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200319
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050066
รหัส Obec 6 หลัก :
  200319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuatakaid (prachanukulwittaya) School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านหนองบัวตะเกียด
ตำบล :
  หนองบัวตะเกียด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0819666953
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  28 มิถุนายน 2458
อีเมล์ :
  takaid2558@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองบัวตะเกียด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 09:20:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)


นายธีรวัฒน์ ทำจำปา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2