ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดกุดพิมาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200321
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050005
รหัส Obec 6 หลัก :
  200321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดกุดพิมาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadkudpiman
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกุดพิมาน
ตำบล :
  กุดพิมาน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2466
อีเมล์ :
  wadkudpiman@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กระทรวงศึกษาธิการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กุดพิมาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:24:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดกุดพิมาน


นายนัทธพันธ์ เปรื่องนนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกุดพิมาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน