ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านมะเริง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200325
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050030
รหัส Obec 6 หลัก :
  200325
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านมะเริง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmarong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านมะเริง
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0869179733
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  BMR
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 09:07:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านมะเริง


นางจันทนา ชินขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมะเริง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน