ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสระพัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200327
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050032
รหัส Obec 6 หลัก :
  200327
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสระพัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansaprang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านสระพัง
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752666
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 14:13:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสระพังผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสระพัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน