ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200328
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050008
รหัส Obec 6 หลัก :
  200328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่เจริญสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaicharoensuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านใหม่เจริญสุข
ตำบล :
  ด่านขุนทด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044389439
โทรสาร :
  044389439
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13/05/2458
อีเมล์ :
  banmai2513@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  3005
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ด่านขุนทด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.0 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข


นายปราโมทย์ มีทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่เจริญสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน