ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200330
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050085
รหัส Obec 6 หลัก :
  200330
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านค่ายทะยิง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Kaithaying
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านค่ายทะยิง
ตำบล :
  หินดาด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2482
อีเมล์ :
  kru_kaithaying@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  00
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หินดาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:20:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง


นายอุดม แรงเขตรวิทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน