ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200332
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050086
รหัส Obec 6 หลัก :
  200332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งสว่าง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  thungsawang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านทุ่งสว่าง
ตำบล :
  หินดาด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752669
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2513
อีเมล์ :
  tungsawang2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อปท.หินดาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:25:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง


นางปราณี เกิมขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน