ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินดาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200335
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050089
รหัส Obec 6 หลัก :
  200335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินดาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhindad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   17   บ้านหินดาด
ตำบล :
  หินดาด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752673
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  วันที่ 2 กันยายน 2479
อีเมล์ :
  hindad2011@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นครราชสีมา เขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินดาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561 เวลา 13:16:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินดาด


นายผดุงศักดิ์ ชื่นสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินดาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน