ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับพลู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200336
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050076
รหัส Obec 6 หลัก :
  200336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับพลู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bansupploo
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   23   บ้านบ้านซับสนุ่น
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752668
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กรกฎาคม 2515
อีเมล์ :
  bsp_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ 6
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2560 เวลา 07:49:04 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับพลู


นายวงษ์สุวัฒน์ โด่งพิมาย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับพลู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน