ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซับยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200337
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050077
รหัส Obec 6 หลัก :
  200337
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซับยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSUBYANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านซับยาง
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752572
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน พ.ศ.2528
อีเมล์ :
  subyang_1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  46 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซับยาง


นายธีระชัย โสภาคย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน