ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปราสาท
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200339
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050082
รหัส Obec 6 หลัก :
  200339
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปราสาท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banprasat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านปราสาท
ตำบล :
  หินดาด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0865199416
โทรสาร :
  --
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 พ.ค.2482
อีเมล์ :
  prasat2555@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินดาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2563 เวลา 12:45:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปราสาท


นางนงพงา เสาวภาคย์เมธีกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปราสาท

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน