ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200341
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050079
รหัส Obec 6 หลัก :
  200341
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านศิลาร่วมสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANSILARUAMSAMAKKEE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านศิลาร่วมสามัคคี
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0924951645
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2521
อีเมล์ :
  30050079@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 ตุลาคม 2563 เวลา 13:03:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี


นางสาวดวงสมร พันขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านศิลาร่วมสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน