ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200342
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050080
รหัส Obec 6 หลัก :
  200342
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกราดน้อย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannonggradnoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองกราดน้อย
ตำบล :
  ห้วยบง
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-331209
โทรสาร :
  044331209
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2522
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  LAN
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  34 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  34 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 18:43:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย


นายทศพร จันทนราช
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกราดน้อย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน