ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200343
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050083
รหัส Obec 6 หลัก :
  200343
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยจรเข้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  huayjoralche
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านห้วยจรเข้
ตำบล :
  หินดาด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752671
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 ส.ค. 2481
อีเมล์ :
  hjkcenter@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หินดาด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้


นายพัฒนพงษ์ ซาชิโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน