ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200345
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050013
รหัส Obec 6 หลัก :
  200345
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพระมะขามสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpramakhamsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านพระ
ตำบล :
  ด่านใน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 สิงหาคม 2480
อีเมล์ :
  pmk@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านใน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2563 เวลา 14:20:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี


นายจักรพงค์ อริยานุวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพระมะขามสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน