ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองสาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200348
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050047
รหัส Obec 6 หลัก :
  200348
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองสาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBAN NONG SAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านหนองสาร
ตำบล :
  สระจรเข้
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430504
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 กรกฎาคม 2524
อีเมล์ :
  mongkit@thaimail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนบ้านหลุง (สาขาหนองสาร)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระจรเข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:57:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองสาร


นายชาญชัย พิงขุนทด
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน