ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200349
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050045
รหัส Obec 6 หลัก :
  200349
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banlhung(maiburapakom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านหลุง
ตำบล :
  สระจรเข้
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-249085
โทรสาร :
  044249085
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2474
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สระจรเข้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 10:18:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)


นายสมศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน