ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200350
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050012
รหัส Obec 6 หลัก :
  200350
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbandannoksareetomvittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านด่านเหนือ
ตำบล :
  ด่านนอก
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430499
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2444
อีเมล์ :
  watbandannok.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  วิถีพุทธ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ด่านนอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10:26:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)


นายจงเจริญ ชุมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน