ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกาะลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200352
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050048
รหัส Obec 6 หลัก :
  200352
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเกาะลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Ko Loi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกาะลอย
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430509
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 มิถุนายน 2523
อีเมล์ :
  gokroy13@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 มิถุนายน 2562 เวลา 12:26:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเกาะลอย


นายวิชาญ เพลียซ้าย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะลอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน