ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200353
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050049
รหัส Obec 6 หลัก :
  200353
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนใหญ่หนองโสน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandonyainongsano
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านหนองโสน
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752485
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคม 2481
อีเมล์ :
  dns.school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากุดพิมานหนองกราด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:07:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน


นายลิขิต สุริโย
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนใหญ่หนองโสน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน