ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสนวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200354
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050050
รหัส Obec 6 หลัก :
  200354
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสนวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangsanuan School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านวังสนวน
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752483
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:44:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสนวน


นายฤาชัย วุฒิแสน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสนวน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พัฒนาโดย นายสัมพันธ์ พันธ์พิมพ์ DLICT สพป.หนองคาย เขต 2