ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200358
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050054
รหัส Obec 6 หลัก :
  200358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanMaiChaiYaPruk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านใหม่ชัยพฤกษ์
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-430507
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14/07/2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13:15:54 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์


นายสุทธิพร เปียสุวรรณ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ชัยพฤกษ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน