ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200359
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050055
รหัส Obec 6 หลัก :
  200359
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ศรีสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaisrisuk school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านใหม่ศรีสุข
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0899480287
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/05/2521
อีเมล์ :
  obeckorat5212@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นครราชสีมา เขต 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17:57:31 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข


นายพิทยา บุญมาใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ศรีสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน