ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200360
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050056
รหัส Obec 6 หลัก :
  200360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkrad(sangwonupathom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านโกรกสมอ
ตำบล :
  หนองกราด
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-973553
โทรสาร :
  044-973554
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มีนาคม 2470
อีเมล์ :
  vnk_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลต.หนองกราด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:30:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)


นายจำเนียร พรมสวัสดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน