ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200362
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050017
รหัส Obec 6 หลัก :
  200362
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ไชยณรงค์วิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chai Narong Witthaya school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดงกระสัง
ตำบล :
  ตะเคียน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752452
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2516
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:36:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนไชยณรงค์วิทยา


นายอดุลย์รัก ดวงมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนไชยณรงค์วิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน