ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโกรกลึก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200364
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050018
รหัส Obec 6 หลัก :
  200364
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโกรกลึก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  krogluek primary school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโกรกลึก
ตำบล :
  ตะเคียน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08:10:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโกรกลึก


นายการุณ ชาญวิชานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโกรกลึก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน