ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200366
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050019
รหัส Obec 6 หลัก :
  200366
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองละมั่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannonglamang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองละมั่ง
ตำบล :
  ตะเคียน
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752451
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 เมษายน 2482
อีเมล์ :
  cp_kung@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะเคียน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13:20:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองละมั่ง


นายพลเดช รัตนเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองละมั่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน