ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200370
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050060
รหัส Obec 6 หลัก :
  200370
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคกสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bankhoksamakkhi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านโคกสามัคคีใหม่
ตำบล :
  หนองไทร
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  36220
โทรศัพท์ :
  044082187
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กุมภาพันธ์ 2502
อีเมล์ :
  30050060@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองไทร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:33:56 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี


นางสาววารุนันท์ บังสันเทียะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน