ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเต็ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200371
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050024
รหัส Obec 6 หลัก :
  200371
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเต็ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  nonteng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านโนนเต็ง
ตำบล :
  โนนเมืองพัฒนา
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  0819773416
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/10/2482
อีเมล์ :
  30050024@korat5.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเมืองพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:14:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเต็ง


นายรัศมี พรหมณี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเต็ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน