ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโนนเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1030200372
รหัส Smis 8 หลัก :
  30050025
รหัส Obec 6 หลัก :
  200372
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโนนเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONMAUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านโนนเมือง
ตำบล :
  โนนเมืองพัฒนา
อำเภอ :
  ด่านขุนทด
จังหวัด :
  นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ :
  30210
โทรศัพท์ :
  044-752455
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฎาคม 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  โนนเมืองพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 15:36:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโนนเมือง


นายศรศักดิ์ เพียรภูเขา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน